Rivakuten
Vår huvudverksamhet är rivning, demontering och sanering av gamla inredningar för renovering av bostadshus, lägenheter, fritidshus m.m.
Vårt verksamhetsområde är Skåne län.
Kontakta oss för mer information
Copyright ® 2009 www.rivakuten.se
Zoran Kitanovic
Telefon:   0413 10350
Sallerupsvägen 6   241 37 Eslöv
E-mail:   info@rivakuten.se
Mobil:   0735 784830