Rivakuten
Bostadshus
Lägenheter
Fritidshus m.m.
Zoran Kitanovic
Telefon:   0413 10350
Sallerupsvägen 6   241 37 Eslöv
E-mail:   info@rivakuten.se
Mobil:   0735 784830
Copyright ® 2009 www.rivakuten.se
Vi utför:
Rivning
Demontering
Sanering
Våra arbetsområden: